Ochrana soukromí

Tvé osobní údaje zodpovědně chráníme.

  • Postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.
  • Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací.
  • Veškeré tvoje dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníka, které najdeš v sekci Podmínky a dokumenty.

Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Ten prokazuje, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky.

Proč zpracováváme tvé osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání účastnických smluv a plnění závazků jsou některé tvoje údaje nezbytné. Údaje, které nám předáš, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, vedení účtu a provádění vyúčtování, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek.
Přehled údajů, k jejichž zpracování jsme oprávněni přímo ze zákona, jakož i informaci o údajích, jejichž zpracování lze odmítnout, najdeš na této stránce.
Rozhodneš-li se zpracování některých údajů odmítnout, máš možnost tak učinit a svá oprávnění změnit prostřednictvím Facebooku na adrese www.facebook.com/kaktus nebo na www.mujkaktus.cz popřípadě písemným oznámením zaslaným na naši adresu Kaktus c/o T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.

Komu mohou být údaje poskytnuty

V případě některých činností, jako je například propojení a přístup k síti jiných operátorů, vzájemné vyúčtování, činnosti v rámci koncernu T-Mobile, marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme v některých případech tvůj souhlas, o nějž budeš při uzavírání smlouvy požádán. Přehled údajů, jejichž poskytnutí třetím stranám vyplývá přímo ze zákona, jakož i údajů, s jejichž poskytnutím je třeba tvůj souhlas, najdeš na této stránce. Pro informaci o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé údaje předáváme, nahlédni do seznamu zpracovatelů. Při poskytování tvých osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.
Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Jak chráníme osobní údaje na portálech

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například tvoje osobní a provozní údaje), jsou ti na našich portálech zpřístupněny pouze po tvé předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů.
Bezpečný přístup k tvým portálům je zaručen využitím nejmodernějších technologií a podporou odpovídajících standardů. Jakmile se přihlásíš svým uživatelským jménem a heslem, veškerý přenos dat mezi tvým prohlížečem a servery T-Mobile (Kaktus) je zajištěn šifrovanou komunikací. Certifikát zabezpečení vydala uznávaná certifikační autorita, společnost VeriSign, Inc.

Základní pravidla pro práci s heslem

Používej silná hesla: Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit nebo odvodit a následně zneužít. Nepoužívej proto slova nebo čísla, která mají s tebou nebo tvými rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod. souvislost
Chraň své heslo: Heslo si zapamatuj, nezapisuj si jej na poznámkové lístky, do diářů apod., nikomu je nesděluj. Nepovoluj v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jak tě kontaktujeme (ochrana před "phishing" a "social engineering" útoky)

Při kontaktu s tebou, například prostřednictvím Zákaznického centra Kaktus, používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Kromě písemného kontaktu používáme ke komunikaci elektronickou poštu, Facebook a webový chat umístěný www.mujkaktus.cz. Naši zaměstnanci při komunikaci se tebou nikdy nepožadují sdělení přihlašovacího hesla k našim online službám.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování tvých údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje jak pro vlastní marketingové a obchodní aktivity, tak pro marketingové a obchodní aktivity jiných subjektů a rovněž souhlasíš se zasíláním obchodních sdělení od Kaktusu (společnosti T-Mobile) a jiných subjektů. Zasíláme-li tobě SMS, která v úvodu obsahuje znak *, jedná se o obchodní sdělení, jehož odesílatelem je Kaktus a jehož účelem je informovat o nových produktech a službách u Kaktusu nebo jiných subjektů.
Nepřeješ-li si, abychom zpracovávali tvé údaje pro marketingové účely a abychom ti zasílali jakákoli obchodní sdělení, případně pouze obchodní sdělení obsahující nabídky jiných subjektů odlišných od Kaktusu, můžeš se kdykoli obrátit na naše Zákaznické centrum, online přes www.facebook.cz/kaktus.

Telefonní seznam

S tvým souhlasem bude tvé telefonní číslo spolu se jménem a adresou uvedeno v telefonním seznamu. Dále pak poskytovatel univerzální služby, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vede v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. telefonní seznam, do něhož jsou všichni podnikatelé poskytující veřejně dostupné telefonní služby (operátoři) povinni poskytnout údaje svých účastníků, kteří s uvedením v tomto seznamu souhlasili.
Více informací o telefonních seznamech, jakož i možnosti omezení či odmítnutí souhlasu najdeš na stránce Jednotný telefonní seznam.

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máš možnost obrátit se na naše Zákaznické centrum www.facebook.cz/kaktus,  kde ti naši operátoři rádi zodpovědí dotazy týkající se osobních údajů. Žádost o informace, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovány, můžeš podat písemně na adresu:

Kaktus c/o T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4

Rovněž máš možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.

Máš-li jakékoliv dotazy související s šetřeným bezpečnostním incidentem, obrať se, prosím, na nás prostřednictvím www.facebook.com/kaktus

 

A tvoje Kreditérie může pořádně povyrůst ;)

Stačí, když ji zaliješ dnes 20. 9. 2019 mezi 17. a 19. hodinou 2 až 5 stovkama, a my ti nasázíme jednou takovou porci kreditu.

Sdílet na Facebooku

Ulov si bezobalovou dobíječku i ty! ;)

Stačí, když si dnes 11. 9. 2019 nabiješ dvě až pět stovek a naperem ti jednou takovou nálož kreditu. Čas máš od 16 do 19 hodin, jinak jsi v pytlíku.

Sdílet na Facebooku

Poznej, jak chutná dvojitá nálož kaktusový ;)

Dobij si dnes 23. 8. 2019 od 16 do 18 hodin 2 až 5 kil a přidáme ti ještě jednou takovej kopec kreditu. 🍦🍦

Sdílet na Facebooku

Cejtíš se bez kreditu jako ryba bez vody? ;)

Skoč si k nám nabít 2 až 5 stovek dnes 13. 8. 2019 od 17 do 20 hodin a my ti cáknem ještě jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Z tohohle se nevylížeš ;)

Když si dneska 23. 7. 2019 mezi 18. a 20. hodinou dobiješ 2 až 5 kil, bereš automaticky dvojnásobek.

Sdílet na Facebooku

Moře kreditu teď čeká jen na tebe ;)

Stačí, když si dnes 10. 7. 2019 mezi 17. a 20. hodinou dobiješ 2 až 5 stovek a my ti přifouknem ještě jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Užívej kreditovejch slastí ještě jednou tolik ;)

Pokud si dnes 21. 6. 2019 od 17 do 19 hodin nabiješ 2 až 5 kil, nakrmíme tě dvojnásobnou porci kreditu.

Sdílet na Facebooku

Chceš nálož kreditu jak z jiný galaxie? ;)

Když nabiješ svůj mobilní telefonizér dnes 12. 6. 2019 za 2 až 5 stovek mezi 17. a 20. hodinou, přidáme ti ještě jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

30. 7. přineseme fůru dat s extra porcí pro sociální sítě ;)

Fejsbůček, co nebaští data, bere 29. července roha, tak abychom splnili požadavky EU a ČTÚ na síťovou neutralitu. Půst tě ale nečeká. Máme pro tebe ještě lepší úlovek, až 3x nafoukneme objem balíčku, a navíc ti přidáme vždy 50 % dat na KaktuSítě: Instagram, Snapchat, Facebook, vždyť kdo by dnes vystačil jen s Facebookem :) Například za 100 Kč dostaneš 500 MB + 250 MB na KaktuSítě k tomu.

Prozkoumat nové balíčky

Dneska ti zkopírujeme kredit :)

Stačí si dneska 11.6. od 15 - 19 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti dáme jednou tolik jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Dneska ti nabijeme jednou tolik :)

Stačí si dneska 29.5. od 14 - 18 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti dobijem jednou tolik jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Dneska od 15-19 dobíjíme jednou tolik :)

Stačí si dneska 20.5. od 15 - 19 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti přidáme jednou tolik jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Aktuální výpadek a omezení aplikace a samoobsluhy 19.5.

Dnes 19.5. dochází k neplánovanému výpadku aplikace a samoosbluhy.
Je možné, že se objeví problémy při přihlášení do aplikace, případně že nebudeš moct v samoobsluze nakupovat balíčky nebo aktivovat novou simku :(
Na nápravě technici usilovně pracují. Moc se omlouváme se za potíže :(
 

Výpadek webu a apky od soboty 16.5. do neděle 17.5.

V sobotu od osmi večer do neděle 17.5. osmi večer nepůjde náš web ani aplikace :(
Jestli máš v plánu nákup balíčku nebo změnu v nastavení služeb, raději to udělej co nejdřív. Tvoje stávající služby pojedou bez omezení včetně Facebooku zadarmo.
Za nepříjemnosti se moc omlouváme :(

Dneska od 16 - 20 hodin dobíjíme s bonusem :)

Stačí si dneska 12.5. od 16 - 20 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti přidáme jednou tolik jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Dneska ti naše čarodějnice vyčaruje 100 % kreditu navíc :)

Dneska 30.4. si stačí od 14 - 18 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti přidáme jednou tolik jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Dneska si můžeš sestřelit dva jednou ranou ;)

Stačí si 22.4. od 14 - 18 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti přidáme jednou tolik jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Dneska dobíjíme s bonusem ;)

Dneska 13.4. si stačí od 14 - 18 hodin dobít od dvou do pěti stovek a my ti přidáme 100% jako bonus.

Sdílet na Facebooku

Víc hlav víc ví a víc hlav víc dobíjí :)

Dneska 31.3. ti od 14 - 18 hodin dobijeme jednou tolik. Stačí si dobít od dvou do pěti stovek.

Sdílet na Facebooku

Prostě bodne