Ochrana soukromí

Tvé osobní údaje zodpovědně chráníme.

  • Postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.
  • Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací.
  • Veškeré tvoje dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníka, které najdeš v sekci Podmínky a dokumenty.

Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Ten prokazuje, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky.

Proč zpracováváme tvé osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání účastnických smluv a plnění závazků jsou některé tvoje údaje nezbytné. Údaje, které nám předáš, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, vedení účtu a provádění vyúčtování, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek.
Přehled údajů, k jejichž zpracování jsme oprávněni přímo ze zákona, jakož i informaci o údajích, jejichž zpracování lze odmítnout, najdeš na této stránce.
Rozhodneš-li se zpracování některých údajů odmítnout, máš možnost tak učinit a svá oprávnění změnit prostřednictvím Facebooku na adrese www.facebook.com/kaktus nebo na www.mujkaktus.cz popřípadě písemným oznámením zaslaným na naši adresu Kaktus c/o T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.

Komu mohou být údaje poskytnuty

V případě některých činností, jako je například propojení a přístup k síti jiných operátorů, vzájemné vyúčtování, činnosti v rámci koncernu T-Mobile, marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme v některých případech tvůj souhlas, o nějž budeš při uzavírání smlouvy požádán. Přehled údajů, jejichž poskytnutí třetím stranám vyplývá přímo ze zákona, jakož i údajů, s jejichž poskytnutím je třeba tvůj souhlas, najdeš na této stránce. Pro informaci o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé údaje předáváme, nahlédni do seznamu zpracovatelů. Při poskytování tvých osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.
Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Jak chráníme osobní údaje na portálech

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například tvoje osobní a provozní údaje), jsou ti na našich portálech zpřístupněny pouze po tvé předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů.
Bezpečný přístup k tvým portálům je zaručen využitím nejmodernějších technologií a podporou odpovídajících standardů. Jakmile se přihlásíš svým uživatelským jménem a heslem, veškerý přenos dat mezi tvým prohlížečem a servery T-Mobile (Kaktus) je zajištěn šifrovanou komunikací. Certifikát zabezpečení vydala uznávaná certifikační autorita, společnost VeriSign, Inc.

Základní pravidla pro práci s heslem

Používej silná hesla: Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit nebo odvodit a následně zneužít. Nepoužívej proto slova nebo čísla, která mají s tebou nebo tvými rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod. souvislost
Chraň své heslo: Heslo si zapamatuj, nezapisuj si jej na poznámkové lístky, do diářů apod., nikomu je nesděluj. Nepovoluj v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jak tě kontaktujeme (ochrana před "phishing" a "social engineering" útoky)

Při kontaktu s tebou, například prostřednictvím Zákaznického centra Kaktus, používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Kromě písemného kontaktu používáme ke komunikaci elektronickou poštu, Facebook a webový chat umístěný www.mujkaktus.cz. Naši zaměstnanci při komunikaci se tebou nikdy nepožadují sdělení přihlašovacího hesla k našim online službám.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování tvých údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje jak pro vlastní marketingové a obchodní aktivity, tak pro marketingové a obchodní aktivity jiných subjektů a rovněž souhlasíš se zasíláním obchodních sdělení od Kaktusu (společnosti T-Mobile) a jiných subjektů. Zasíláme-li tobě SMS, která v úvodu obsahuje znak *, jedná se o obchodní sdělení, jehož odesílatelem je Kaktus a jehož účelem je informovat o nových produktech a službách u Kaktusu nebo jiných subjektů.
Nepřeješ-li si, abychom zpracovávali tvé údaje pro marketingové účely a abychom ti zasílali jakákoli obchodní sdělení, případně pouze obchodní sdělení obsahující nabídky jiných subjektů odlišných od Kaktusu, můžeš se kdykoli obrátit na naše Zákaznické centrum, online přes www.facebook.cz/kaktus.

Telefonní seznam

S tvým souhlasem bude tvé telefonní číslo spolu se jménem a adresou uvedeno v telefonním seznamu. Dále pak poskytovatel univerzální služby, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vede v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. telefonní seznam, do něhož jsou všichni podnikatelé poskytující veřejně dostupné telefonní služby (operátoři) povinni poskytnout údaje svých účastníků, kteří s uvedením v tomto seznamu souhlasili.
Více informací o telefonních seznamech, jakož i možnosti omezení či odmítnutí souhlasu najdeš na stránce Jednotný telefonní seznam.

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máš možnost obrátit se na naše Zákaznické centrum www.facebook.cz/kaktus,  kde ti naši operátoři rádi zodpovědí dotazy týkající se osobních údajů. Žádost o informace, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovány, můžeš podat písemně na adresu:

Kaktus c/o T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4

Rovněž máš možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.

Máš-li jakékoliv dotazy související s šetřeným bezpečnostním incidentem, obrať se, prosím, na nás prostřednictvím www.facebook.com/kaktus

 

Resuscituj kreditem svůj mobil ;)

Dnes 11. 1. 2019 od 17 do 20 hodin. Když si dobiješ od dvou do pěti stovek, dostaneš jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Dneska posbíráš jednou tolik kreditu ;)

Dneska 20. 12. 2018 od 17 do 20. hodin posbíráš jednou tolik kreditu. Stačí si dobít od dvou do pěti stovek a je to tvý. :-)

Sdílet na Facebooku

Dneska do tebe nasypem dobíječku ;)

Dneska 10. 12. 2018 mezi 17 a 20. hodinou do tebe nasypem dobíječku. Dobij si od dvou do pěti stovek a hned dostaneš jednou tolik kreditu.

Sdílet na Facebooku

Bohové tě vyslyšeli :) Je tu dobíječka ;)

Tak už netancuj a vem mobil do ruky. Když si dobiješ kredit dneska 26. 11. 2018 mezi 17:00 a 20:00, dostaneš jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Natankuj si dneska ;)

Natankuj si dneska 13. 11. 2018 mezi 18:00 až 21:00 kredit od dvou do pěti stovek, a my ti dopumpujeme jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Některý věci stačí zažít jednou, ale DOBÍJEČKA se neomrzí ;)

Když si dneska 22. 10. 2018 od 18:00 do 20:00 dobiješ od dvou do pěti stovek, přidáme ti jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Je to tady. Už jsem starej. Pět! :-D

A víte co? Vemte si to. A berte celej den :-) Mám tu dneska 9. 10. 2018 NEJdelší dobíječku ever - od 10 ráno do 10 večer. Šup, šup, dobíjejte od dvou do pěti stovek a dám vám jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Kaktus tě neúkoluje ;)

Jenže znáš to - malé bezvýznamné plus... To dnešní plus ale stojí za to. Když si dneska 24. 9. 2018 dobiješ dvě až pět stovek v čase od 18:00 do 20:00, přihodíme ti jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Babí léto ještě neznamená baby, kam se podíváš ;)

My pro tebe jednu pěknou "dobíječku" máme... Když si dneska 12. 9. 2018 mezi 17:00 až 20:00 dobiješ od dvou do pěti stovek, přidáme ti jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Zpátky do přítomnosti. Dneska je tady dobíječka ;)

Když si dneska 21. 8. 2018 mezi 18. a 20. hodinou dobiješ od 2 do 5 stovek, přidáme ti jako nášup jednou tolik kreditu.

Sdílet na Facebooku

Když jde kolem…dobíječka ;)

Stačí si dobít dnes 10. 8. 2018 od dvou do pěti stovek v čase od 17 do 20 hodin a dostaneš od nás jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

Vidím, že tvůj kredit čeká opravdu skvělá a bohatá budoucnost ;)

Aby ne. Když si dneska 23. 7. 2018 v čase 18 až 20 dobiješ 2 až 5 stovek, tak dostaneš jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

Banánová dobíječka už dnes ;)

Stačí si dobít dneska 11. 7. 2018 2 až 5 stovek v čase od 18 do 21 a dostaneš jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

Zvětšíš o jednou tolik svoji kreditovou výbavičku? ;)

Dneska 22. 6. 2018 máš možnost. Zákrok provádíme od 18 do 20 a když si dobiješ od 2 do 5 stovek, tak dostaneš jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

Máme pro vás radostnou zprávu ;)

Dneska 12. 6. 2018 od 17 do 20 můžete přivítat nový přírůstky na vašem kreditu. Stačí si dobít od 2 do 5 stovek a dostaneš jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

I ty můžeš být datový milionář ;)

Stačí si dneska 23. 5. 2018 dobít 2 až 5 stovek v čase od 18 do 20 a dostaneš k tomu jednou tolik kreditu.

Sdílet na Facebooku

Chceš 3 knedlíky? Dostaneš jich 6 ;)

A přesně takhle to funguje během dobíječky i s tvým kreditem. Stačí si dobít dnes 14. 5. 2018 2 až 5 stovek v čase od 17 do 20 a dostaneš jednou tolik kreditu navíc. Přidáš si?

Sdílet na Facebooku

Dneska je to dobíječka ;)

Fotky z premiéry Avengers budou velikej žrout dat, ale v klidu...ty o ně nebudeš mít nouzi. Stačí si dneska 25. 4. 2018 v čase od 18:00 do 20:00 dobít od 2 do 5 stovek a dostaneš jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

Kredit větší než pozadí Nicky Minaj? Není problém.

Když si dneska 12. 4. 2018  v čase od 17:00 do 20:00 dobiješ 2 až 5 stovek, tak dostaneš jednou tolik kreditu navíc.

Sdílet na Facebooku

Dneska dostanem tvůj kredit do zelenejch čísel ;)

Dnes 16. 3. 2018 od 17 do 20 dostaneš při dobití od 2 do 5 stovek jednou tolik kreditu navrch.

Sdílet na Facebooku

Prostě bodne