Ochrana soukromí

Tvé osobní údaje zodpovědně chráníme.

  • Postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.
  • Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací.
  • Veškeré tvoje dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníka, které najdeš v sekci Podmínky a dokumenty.

Jsme držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Ten prokazuje, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky.

Proč zpracováváme tvé osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání účastnických smluv a plnění závazků jsou některé tvoje údaje nezbytné. Údaje, které nám předáš, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, vedení účtu a provádění vyúčtování, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek.
Přehled údajů, k jejichž zpracování jsme oprávněni přímo ze zákona, jakož i informaci o údajích, jejichž zpracování lze odmítnout, najdeš na této stránce.
Rozhodneš-li se zpracování některých údajů odmítnout, máš možnost tak učinit a svá oprávnění změnit prostřednictvím Facebooku na adrese www.facebook.com/kaktus nebo na www.mujkaktus.cz popřípadě písemným oznámením zaslaným na naši adresu Kaktus c/o T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.

Komu mohou být údaje poskytnuty

V případě některých činností, jako je například propojení a přístup k síti jiných operátorů, vzájemné vyúčtování, činnosti v rámci koncernu T-Mobile, marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme v některých případech tvůj souhlas, o nějž budeš při uzavírání smlouvy požádán. Přehled údajů, jejichž poskytnutí třetím stranám vyplývá přímo ze zákona, jakož i údajů, s jejichž poskytnutím je třeba tvůj souhlas, najdeš na této stránce. Pro informaci o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé údaje předáváme, nahlédni do seznamu zpracovatelů. Při poskytování tvých osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.
Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Jak chráníme osobní údaje na portálech

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například tvoje osobní a provozní údaje), jsou ti na našich portálech zpřístupněny pouze po tvé předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů.
Bezpečný přístup k tvým portálům je zaručen využitím nejmodernějších technologií a podporou odpovídajících standardů. Jakmile se přihlásíš svým uživatelským jménem a heslem, veškerý přenos dat mezi tvým prohlížečem a servery T-Mobile (Kaktus) je zajištěn šifrovanou komunikací. Certifikát zabezpečení vydala uznávaná certifikační autorita, společnost VeriSign, Inc.

Základní pravidla pro práci s heslem

Používej silná hesla: Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit nebo odvodit a následně zneužít. Nepoužívej proto slova nebo čísla, která mají s tebou nebo tvými rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod. souvislost
Chraň své heslo: Heslo si zapamatuj, nezapisuj si jej na poznámkové lístky, do diářů apod., nikomu je nesděluj. Nepovoluj v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jak tě kontaktujeme (ochrana před "phishing" a "social engineering" útoky)

Při kontaktu s tebou, například prostřednictvím Zákaznického centra Kaktus, používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Kromě písemného kontaktu používáme ke komunikaci elektronickou poštu, Facebook a webový chat umístěný www.mujkaktus.cz. Naši zaměstnanci při komunikaci se tebou nikdy nepožadují sdělení přihlašovacího hesla k našim online službám.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování tvých údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje jak pro vlastní marketingové a obchodní aktivity, tak pro marketingové a obchodní aktivity jiných subjektů a rovněž souhlasíš se zasíláním obchodních sdělení od Kaktusu (společnosti T-Mobile) a jiných subjektů. Zasíláme-li tobě SMS, která v úvodu obsahuje znak *, jedná se o obchodní sdělení, jehož odesílatelem je Kaktus a jehož účelem je informovat o nových produktech a službách u Kaktusu nebo jiných subjektů.
Nepřeješ-li si, abychom zpracovávali tvé údaje pro marketingové účely a abychom ti zasílali jakákoli obchodní sdělení, případně pouze obchodní sdělení obsahující nabídky jiných subjektů odlišných od Kaktusu, můžeš se kdykoli obrátit na naše Zákaznické centrum, online přes www.facebook.cz/kaktus.

Telefonní seznam

S tvým souhlasem bude tvé telefonní číslo spolu se jménem a adresou uvedeno v telefonním seznamu. Dále pak poskytovatel univerzální služby, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vede v souladu se zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. telefonní seznam, do něhož jsou všichni podnikatelé poskytující veřejně dostupné telefonní služby (operátoři) povinni poskytnout údaje svých účastníků, kteří s uvedením v tomto seznamu souhlasili.
Více informací o telefonních seznamech, jakož i možnosti omezení či odmítnutí souhlasu najdeš na stránce Jednotný telefonní seznam.

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máš možnost obrátit se na naše Zákaznické centrum www.facebook.cz/kaktus,  kde ti naši operátoři rádi zodpovědí dotazy týkající se osobních údajů. Žádost o informace, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovány, můžeš podat písemně na adresu:

Kaktus c/o T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4

Rovněž máš možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.

Máš-li jakékoliv dotazy související s šetřeným bezpečnostním incidentem, obrať se, prosím, na nás prostřednictvím www.facebook.com/kaktus

 

Chceš se opájet dvojitym kreditem i ty? ;)

Stačí si dobít dneska 24. 9. mezi 17. a 19. hodinou za 2 až 5 kileček a my ti naservírujem ještě jednou tolik. 🌵​

Sdílet na Facebooku

Co řeknem, to platí ;)

Třeba jako jednou takovej kredit, když si dneska 14. 9. povyskočíš z kopejtka a dobiješ za 2 - 5 stovek od 17 do 20 hodin. 🌵​

Sdílet na Facebooku

Tohle dobití můžeš udělat klidně z pelechu ;)

Stačí si dneska 24. 8. mezi 17. a 19. hodinou dobít za 2 až 5 stovek a nálož kreditu je tvoje. 🌵​

Sdílet na Facebooku

Chceš dostatek kreditu na letní špásy? ;)

Stačí si dneska 13. 8. od 17 do 20 hodin dobít za 2 až 5 kiliánů a přifouknem ti ještě jednou tolik. 🌵​

Sdílet na Facebooku

Nech svůj kredit vyrůst do dvojitejch rozměrů ;)

Stačí, když si dneska 23. 7. dobiješ mezi 16. a 18. hoďkou 2 až 5 kil a můžeš očekávat dvakrát takovej přírůstek. 🌵​

Sdílet na Facebooku

Dopádluj si pro jednou tolik ;)

Stačí si dneska 18. 7. mezi 17. a 18. hodinou dobít za 2 až 5 stovek a nálož kreditu je tvoje. 🌵​

Sdílet na Facebooku

S nedostatkem kreditu už teď válčit nemusíš ;)

Když si dneska 9. 7. od 17 do 20 hodin dobiješ za 2 až 5 stovek, máš dvakrát tolik střeliva v kapse. 🌵

Sdílet na Facebooku

Chceš pořádně nabouchanej kredit? ;)

Stačí si dneska 18. 6. dobít mezi 17. a 19. hoďkou za 200 až 500 kaček a dvojitá nálož je tvoje. 🌵

Sdílet na Facebooku

Dneska ti může bejt do zpěvu ;)

Stačí si totiž dneska 11. 6. mezi 16. a 19. hodinou dobít za 2 až 5 stovek a tvůj kredit bude jednou takovej. 🌵

Sdílet na Facebooku

Víš, jak dělá ještěrka? ;)

Máš šanci to samý udělat s kreditem. Stačí, když si dneska 21. 5. dobiješ za dvě až pět stovek mezi 16. a 18. hodinou, a kredit ti naroste "ještě" jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Děláme radost malejm i velkejm ;)

Když si dnes 12. 5. dobiješ od 17 do 20 hodin za 2 až 5 stovek, slibujem, že tvůj kredit vyroste jednou tolik. 🌵🌵

Sdílet na Facebooku

Už tě to trklo? Právě teď se dvojnáSobí!

Stačí si dneska 21. 4. dobít od 17. do 19. hodiny za 2 až 5 stovek a přidáme ti jednou tolik kreditu. Jelito, kopyto, platí to. 🦌

Sdílet na Facebooku

​Je nám jasný, že kredit navíc ti teďka #prostebodne 🌵

A tak ke každýmu dobití za 200-1000 Kč na webu mujkaktus.cz nebo v aplikaci přidává Kaktus od 18. března až do 30. dubna 50 % jako bonus, abys mohl v klídku zavolat celý rodině a zařídil si vše potřebný online. ✅ Více info na: www.mujkaktus.cz/doma-s-polovickou-zdarma

Nefalšovanej Kaktusák přesně ví, co doplnit ;)

Roztočit to můžeš dnes 12. 3. mezi 16. a 19. hodinou. Stačí si dobít za 2 až 5 stovek a my ti přihrajem jednou tolik.

Sdílet na Facebooku

Nový balíček 500 MB za 200 Kč

Přidali jsme do ceníku čtvrtý balíček ;)

500 MB stojí 200 Kč. Aktivovat si ho můžeš v aplikaci, v Mých službách i pomocí SMS BALICEK 500 MB, kterou pošleš na 7350.

Chceš mít až křiklavý množství kreditu? ;)

Stačí, když si dneska 20. 2. nabiješ mezi 18. a 20. hodinou za 2 až 5 stovek, a my ti dáme rovnou jednou tolik!

Sdílet na Facebooku

Nejlepší atrakce je stejně ta, se kterou máš dvojitou nálož zábavy ;)

Stačí si dneska 11. 2. od 17. do 20. hodiny nabít za 2 až 5 kil a bouchnem ti jednou takovej kredit.

Sdílet na Facebooku

Tenhle recept na zimní depky už moc dobře znáš ;)

Když si dnes 23. 1. dobiješ mezi 17. a 19. hodinou za 2 až 5 kil, předepíšem ti jednou tolik kreditu 💊

Sdílet na Facebooku

Kreditu neni nikdy dost, takže pro tebe máme malej přídavek ;)

Stačí si dneska 13. 1. mezi 17. až 20. hodinou dobít za 2 až 5 stovek a zalijeme tě jednou takovym množstvím kreditu.

Sdílet na Facebooku

Nechceš si nechávat kecy na koledu? ;)

Stačí, aby sis dneska 23. 12. mezi 15. a 18. hodinou nabil za 2 až 5 stovek, a my ti nadělíme jednou takovej kredit.

Sdílet na Facebooku

Prostě bodne