Přechod ke Kaktusu

U svého stávajícího operátora jsi dostal ČVOP [Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele], novou simku od Kaktusu máš už doma a aktivovanou, je čas na přenesení čísla...

Identifikace nové SIM karty

Karta Karta, ze které se vyloupla SIMka.